سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، سند تعرفه را در راستای اجرای وظایف محوله در ماده ۱۲ قانون پدیدآورندگان نرم‌افزار مبنی بر ساماندهی و نظم‌بخشی بازار کسب‌وکارهای مربوط به حوزه فناوری اطلاعات کشور و هم‌چنین اختیارات قانونی مطرح در بند ۱۲ ماده ۶۵ آئین‌نامه تشکیل «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور» مصوب هیات دولت، با موضوع تعیین مبانی قیمت‌گذاری خدمات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، این سازمان از سال ۱۳۸۹ طی یک فرآیند علمی، مبتنی بر سنجش کارشناسی، بررسی میدانی و در برخی موارد عرف منتشر کرده است.
در نسخه اول تعرفه سال ۹۹ فقط مبالغ پایه حقوق و دستمزد اعلامی (بر اساس بخشنامه شماره ۷۹۳۳ مورخ ۹۹/۰۱/۲۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) اصلاح شده است. تعرفه سایر خدمات نیز کماکان مطابق آخرین نسخه تعرفه ۱۳۹۸ (نسخه ۲، بهمن ماه ۱۳۹۸) است که پس از تصویب نرخ افزایش تعرفه توسط شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‏ای کشور، نسخه ۲ سند بر همین اساس تهیه و متعاقباً منتشر خواهد شد.

مشاهده نسخه اول تعرفه نرخ پایه خدمــات فنی-تخصصی انفورماتیک سال ۹۹

تعرفه نرخ پایه خدمــات فنی-تخصصی انفورماتیک سال ۹۹