شرکت نرم‌افزاری برلیان مهر، تولید کننده نرم افزارهای مالی بازرگانی ویژه اصناف ، شرکت های کوچک و متوسط خدماتی ، مهندسی ، تولیدی و بازرگانی، کار خود را از سال ۱۳۷۲ شروع کرد.  جزئیات بیشتر …