در این صفحه، اخبار جدید شرکت صبانت ارائه خواهد شد.

به اطلاع میرساند از مورخ ۹۹/۱۰/۱۰ سرویس های جشنواره ویژه مشترکین جدید و تمدیدی به شرح جدول ذیل فعال و قابل بهره برداری تا مورخ ۹۹/۱۱/۳۰ می باشد.